Header Ads

Ağırlık Sensörlerindeki Salınım Problemi


 Ağırlık Sensörü olarak iki model kullanılıyor.
Bunların birisi plastik tabana monte edilen, ve 4 köşede bulunan sensörler.
Diğeri ise saç bir platformun altında bulunan tekli bir sensör.

Yükün sürekli tartıldığı uygulamalarda genellikle karşılaşılan bir problem var.
Bu da kullanılan yük hücrelerinin sıcaklık, nem ve parazit gibi dış şartlardan etkilenerek belli bir oranda salınım yapmaları.
Salınımdan kasıt şu; ölçüm yaptığınız sabit bir ağırlık zamanla belli bir oranda azalmakta veya artmaktadır. Örneğin ölçümünü yaptığınız 5.00 kg.'lık sabit bir ağırlık 24 saat sonra 5.10 kg veya 4.90 kg olarak ölçülmektedir.

Her köşeden ağırlığı ölçen plastik tabana monteli sistemde 4 adet ağırlık sensörü kullanıldığı için bu salınım platforma göre daha fazladır.
Böyle olmakla beraber bu model için  toplam salınım 100 gramı geçmemektedir.
Yukarıdaki resimde plastik tabana gömülü ağırlık sensörünün bir haftalık süreçteki salınımı görülmektedir. Toplamda 100 gramı geçmemektedir.

Aşağıdaki resimde ise saç platformun ağırlık salınımı görülebilir.
Burada ise toplam salınım sadece 20 gram. 5.31 ile 5.33 kg arasında...


Her iki modeldeki salınım da arıcılık uygulamasında çok rahat tolere edilebilir seviyededir.
Nektar dönemindeki günlük akım miktarının kilogramla  ifade edildiği düşünüldüğünde 20 gramlık ya da 100 gramlık bir salınım  gözardı edilebilir.

Kaldı ki kovan dinamikleri çok farklıdır.
Koloni yaşayan bir organizma olduğu için ağırlığa yansıyan sürekli  bir aksiyon vardır.
Ham nektarın getirilmesi, sonra suyunun uçurulması, polen taşınması, yağmurlu havalarda kovanın su çekmesi, yavru faaliyetleri vb. hepsi ağırlık monitörizasyonu etkilemektedir.

Burada temel amaç nektar dönemindeki akımı takip etmek veya kış döneminde stokları takip etmek olacağı için her iki model de bu amaçlara hizmet edebilmektedir.
Bunun dışında daha hassas bir takip amaçlı kullanım için saç platform daha uygundur.


Blogger tarafından desteklenmektedir.