Header Ads

TEK TARAFLI ÖLÇÜM ve LOADCELL KAYMA (drifting) PROBLEMİ

 LOADCELL’lerin kayma problemi:

Bu cihazın tercih edilmesinin sebebi %99 ağırlık takibi amaçlı.

Burada TARTIM yapmakla nektar takibini ayırmak gerekiyor.

Bizim amacımız nektar takibi yapmak…alım satım amaçlı tartım yapmak değil.

Bu sistemde kullandığımız loadcell’ler piyasadaki banyo tartılarında kullanılan tiplerden.

Tanesi 1 dolar civarında (Yurt dışı) toplam 4 dolarlık algılayıcı bunlar.

Buradaki en büyük problem bu loadcell’lerde bir standart bulunmaması.

Bir kere tümü Çin’den geliyor.

Bosch gibi büyük firmaların ürettiği loadcelller de var tabiî ki ama fiyat sebebiyle bunların yanına yanaşmak mümkün değil.

Böyle olunca ürün hakkında datasheet vesaire hak götüre         .

Şimdi burada loadcell’lere ait tipik bir sorundanhbahsedelim.

O da sıcaklık ile bağlı kayma (drifting) ya da salınım dediğimiz  problem.

Bu tüm loadcell’lerde istisnasız olan bir sorundur ama kaliteli loadcell’lerde bu daha azdır ve hatta kayma miktarı da datasheet’lerde yazar.

Problemi daha net ortaya koymak için kendi konumuzdan örnek verelim.

Gece tartı üzerine koyduğumuz 5 kg’lık sabit bir ağırlık…sabaha 5.2 veya 4.8 kg gibi bir değerde bulabiliriz.

Sıcaklık sabit bir ortamda bu değişiklik kayda değer bir ölçüde olmasa da açık havada, güneş ve dış şartlar sebebiyle bu civarlarda bir kayma olabilmektedir.

Piyasadaki Çin’den temin edilen loadcellerde benim öngördüğüm kayma değeri maksimum 200 grama kadar kabul edilebilir bir değer. Çünki günlük nektar akımının yoğun olduğu dönemlerde kovana giren nektar 1.5 kg ve hatta fazlasına ulaştığı için, bu kayma gözlem yapmamıza engel oluşturmamaktadır.

Dediğim gibi çok kaliteli loadcell takımları ile bu sorun azaltılabilir ama bitirilemez.
Burada tabi fiyat / performans oranının rasyonel olması beklenir.

Bir de piyasada satılan ticari kantarların platformları da KTS cihazına uyarlanabilmektedir.

Bunlar diktörtgen prizma şeklinde tek bir loadcell kullanmaktadır.
Tek olması sebebiyle de daha az kayma problemi  yaşanmaktadır.

Ama burada yine fiyat / performans oranı  ortaya çıkmakta ve kullanıcının tercihine göre ancak bir sonuca ulaşmak mümkündür

4 köşeden ağırlık ölçümü


4 köşeye konan loadcelllerin birlikte çalışması ile ağırlık takibi yapmaktadır.Bildiğimiz banyo tartılarındaki sistemdir.KTS’nin ilk sürümlerinden itibaren tercih edilen sistem budur. Tek taraflı ağırlık takibi (2 loadcell’li)

Tek taraftan ağırlık ölçümü

Arkaya veya öne konan iki loadcell ile yapılan ağırlık takibidir.

Kovanın diğer tarafına aynı boyda bir tahta veya yükselti konur.

Burada kovan ağırlık merkezinin ORTASI olduğu düşünülerek,

bu ağırlığın arkadaki loadcell’lere olan etkisi ölçülmektedir.

Ön tarafa konan bir ağırlık fizik kuralları gereği daha az algılanmakta, arnkadaki ağırlıklar daha fazla.

Orta bölge ise daha stabil bir ölçüm için uygundur.

Bal, kovanda ortadan başlayıp yanlara doğru konduğu için bu ölçüm sistemi de uygundur.

Avantajları;

1)      Maliyet

2)      Yapım kolaylığı

3)      Daha az loadcell kullanımı sebebiyle daha az salınım

4)      Uygulamada kolaylık, 

    Bu sebeple de özellikle gezginci arıcılıkta daha tercih edilebilir bir sistem olmaktadır.

 Tek taraflı ölçüm ile ilgili videoda da görüleceği gibi sonuçlar nektar akımı için gayet yeterlidir. 


 

Blogger tarafından desteklenmektedir.